Candis Security

Náhradní plnění 2018

Spočítejte si snadno a rychle mesíční výši náhradního plnění pro vaši společnost.

Kalkulačka náhradního plnění

 

Poskytujeme náhradní plnění

Jsme společnost zaměstnávající více než 50 % hendikepovaných zaměstnanců. Díky tomu může od nás vaše společnost či firma odebrat služby a výrobky v rámci náhradní plnění (tzvn.: povinný podíl) a jednoduše a levně vyřešit problém se splněním povinného podílu. Candis facility s. r. o. vám pomůže ušetřit náklady na odvodech státu a zajistí veškerou administrativní zátěž s tím spojenou.

Co je to vlastně povinný podíl

Povinný podíl se týká zaměstnavatelů s více jak 25ti zaměstnanci. Povinný podíl lze načerpat několika různými způsoby. Prvním z nich je přímé zaměstnávání osob se zdravotním postižením v rámci hlavního pracovního poměru. Každá společnost není však schopna takové pracovní místo vytvořit. Druhým způsobem jak vyřešit povinný podíl je odvod do státního rozpočtu. Tato alternativa je pro firmy nevýhodná a naše společnost Candis facility s. r. o. ji nedoporučuje.

Náhradní plnění dle momentálně aktuální legislativy

Další možností jak splnit povinný podíl je náhradní plnění. Odběr služeb v rámci náhradního plnění znamená nákup produktů či služeb od dodavatelů, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením. Díky tomu podpoříte osoby se zdravotním postižením a zároveň vyřešíte svůj povinný podíl. Navíc za své peníze získáte užitečné služby. Sestavíme vám praktický balíček na míru vašim potřebám.

4 výhody odběru náhradního plnění od Candis facility s. r. o.

 1. DODRŽÍTE zákonnou povinnost a splníte stanovený povinný podíl
 2. UŠETŘÍTE na odvodech do státního rozpočtu
 3. VYHNETE se pokutě
 4. PODPOŘÍTE zaměstnávání hendikepovaných zaměstnanců

Ušetřete čas i náklady

Jednou z hlavních a prioritních výhod náhradního plnění je, že splníte svůj povinný podíl v rámci zaměstnávání hendikepovaných zaměstnanců. Další nespornou výhodou je, že v případě objednání služeb od společnosti Candis facility s. r. o. získáte služby na vysoké úrovni, které využije jakákoliv společnost ze všech odvětví. Díky našemu mnohaletému know-how a zkušenostem vám dokážeme dodat služby šité přímo na míru.

Služby, které lze odebírat v rámci náhradního plnění

 • Ostraha osob a majetku

  Ostraha bank, obchodních domů
  a průmyslových objektů, osobní ochrana osob, detektivní služba, recepční a hotelová služba, pěší hlídky, pořadatelská služba.

  zobrazit
 • Pult centralizováné ochrany (PCO)

  Projekce a instalace zabezpečovacího zařízení, servis, výchozí revize, následné revize, připojení na Pult centralizované ochrany objektů (EZS,EPS), výjezdová zásahová vozidla, pohotovostní služby.

  zobrazit
 • Úklidová činnost

  Pravidelný denní úklid komerčních prostor, generální úklid komerčních prostor, úklid společných prostorů domu, mytí oken včetně rámů, strojové čištění podlah.

  zobrazit
 • Kontrola podvodné nemocnosti

  Kontrolu provádí proškolení pracovníci, obratem získáte report o kontrole, snížíte náklady na výplatu náhrady mzdy, získáte nestranného partnera, snížíte nemocnost, snížíte administrativu.

  zobrazit
 • Event management

  Pořadatelská služba, organizace společenských akcí. Dokážeme pro vás zorganizovat a připravit akce různého typu a to do posledního detailu.

  zobrazit
 • Centrální služby callcentra

  Ostraha bank, obchodních domů
  a průmyslových objektů, osobní ochrana osob, detektivní služba, recepční a hotelová služba, pěší hlídky, pořadatelská služba.

  zobrazit
 • Mobilní ostraha

  Liniové stavby, stavby energetický sítí, železniční stavby (koridory), dopravní stavby, pozemní stavby, rekonstrukce

  zobrazit

Novela zákona platná od 1. 10. 2017

Od 1. 10. 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 435/2004 Sb., která přináší změny v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Dodavatel, tj. zaměstnavatel s více než 50 % osob se zdravotním postižením, může dodat tzv. náhradní plnění pouze v případě, že nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho zaplacení vloží údaje uvedené níže do elektronické evidence vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Nová elektronická evidence

K možnému dodání výrobků či služeb a následnému započtení do náhradního plnění, slouží nová elektronická evidence. Informace o poskytnutém plnění bude do evidence vkládat zásadně dodavatel zboží, služeb či zakázek a to nejpozději do 30 dnů od zaplacení.
Dodavatel bude do evidence zadávat následující údaje:

 • průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením za předchozí kalendářní rok pro účely výpočtu limitu stanoveného podle § 81 odst. 3 zákona o zaměstnanosti,
 • průměrné čtvrtletní přepočtené počty zaměstnanců v daném kalendářním roce pro účely zjištění splnění podmínky zaměstnávání 50 % osob se zdravotním postižením,
 • identifikační údaje dodavatele a odběratele,
 • cenu dodaných výrobků, služeb či realizovaných zakázek bez DPH (jedná se o částku započitatelnou do náhradního plnění; může být i nižší než hodnota na faktuře pokud se dodavatel s odběratelem dohodli např. na započítání nižší částky)
 • datum dodání výrobků, služeb nebo realizace zakázek,číslo dokladu, jímž byla vyúčtována dodávka výrobků, služeb nebo zakázek,datum zaplacení odebraných výrobků, služeb nebo realizovaných zakázek.

Odběratelé byly do této chvíle povinni ohlašovat Úřadu práce ČR do 15. 2. daného roku, zda splnili či nesplnili povinný podíl a také způsob jeho plnění a to na předepsaném formuláři. S novou elektronickou evidencí zaniká povinnost odběratele oznamovat údaje o náhradním plnění v ohlášení o plnění povinného podílu. 

Máte zájem o spolupráci? Kontaktujte nás!

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem vyřízení odpovědi na daný dotaz/poptávku.

Souhlasím *

Pole označená symbolem * jsou povinná.

Candis Security s.r.o.

Dlouholeté podnikatelské zkušenosti z oblastí nabízených služeb. Sloučení několika podnikatelských subjektů v jednu společnost umožňuje nabídnout zákazníkovi komplexní službu od realizace stavby domu, jeho zabezpečení, úklid, až po jeho pravidelnou správu a údržbu.

Kontakty
Náhradní plnění calculator