Candis Security

Náhradní plnění

Všechny poskytované služby jsou s možností odběru formou náhradního plnění povinného zákonného podílu dle ustanovení §24 odst. 3b zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.

Dodavatel prohlašuje, že splňuje podmínky náhradního plnění zaměstnávání povinného podílu zaměstnanců se zdravotním postižením podle § 81 odst.2 písm. b) zákona č. 435/2004 o zaměstnanosti a nejpozději do konce ledna následujícího roku předloží objednavateli doklady potřebné pro výpočet tohoto plnění za příslušný kalendářní rok. Pokud v průběhu roku poklesne u dodavatele počet zaměstnaných osob se zdravotním postižením pod 50 % je dodavatel povinen informovat o tomto neprodleně objednavatele.

Náhradní plnění:

Povinný podíl OZP:

Firmy s 25 zaměstnanci a více

Povinný podíl zaměstnanců OZP splníte těmito způsoby nebo jejich kombinací.

 • 4 % zaměstnávání OZP
 • náhradní plnění za 1 OZP:
 • 7x 24 622 Kč = 172 354 Kč
 • odvod státu za 1 OZP:
 • 2,5 x 24 622 Kč = 61 555 Kč

Náhradní plnění je optimální způsob, jak náhradně splnit podíl zaměstnanců OZP povinný pro všechny soukromé a státní společnosti s 25 zaměstnanci a více. Náhradní plnění lze realizovat ve spolupráci se společností, jejíž podíl zaměstnávání OZP je minimálně 50 %.

Naše doporučení: 

Pro náhradní plnění doporučujeme služby naší společnosti zabývající se komplexní bezpečnostní problematikou. V zaměstnávání OZP máme bohaté zkušenosti a podíl našich zaměstnanců OZP je nadpoloviční, což je legitimní podmínkou pro poskytování náhradního plnění.

Zadejte zakázky nebo objednejte u naší společnosti a máte povinný podíl OZP bez starostí a s užitkem splněn.

Společnost Candis facility s. r. o. vám nabízí služby komplexní bezpečnostní služby.

Pozor na limit pro náhradní plnění.

Náhradní plnění v 5 krocích: Jak na to

 • Vyberte služby užitečné pro vaši společnost. Lze sestavit balíček služeb podle vašich požadavků.
 • Sjednejte si smluvně odběr služeb, tím si zajistíte své náhradní plnění.
 • Poskytovatel náhradního plnění musí vést pečlivou dokumentaci o dodávání služeb pro náhradní plnění. Tuto dokumentaci si můžete vyžádat u poskytovatele.
 • Koncem roku bude známá průměrná mzda za I. až III. čtvrtletí, která určuje výpočty pro náhradní plnění. Po aktuálním přepočtení doobjednejte služby, případně doplaťte zbylou povinnost odvodem státu.
 • Způsob plnění povinného podílu je nutné písemně doložit místně příslušnému úřadu práce do 15. 2. následujícího roku.

Zde naleznete evidenci náhradního plnění.

 1. Evidence náhradního plnění
 2. Seznam dodavatelů náhradního plnění
 3. Obecné informace k aplikaci Evidence náhradního plnění

Candis Security s.r.o.

Dlouholeté podnikatelské zkušenosti z oblastí nabízených služeb. Sloučení několika podnikatelských subjektů v jednu společnost umožňuje nabídnout zákazníkovi komplexní službu od realizace stavby domu, jeho zabezpečení, úklid, až po jeho pravidelnou správu a údržbu.

Kontakty
Náhradní plnění calculator